PL

Minimalne wynagrodzenie 2022

Minimalne wynagrodzenie 2022. Jaka kwota na rękę (netto) dla ...
Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku płaca minimalna osiągnie kwotę ...