VN

Chỉ thị 15

TP Quảng Ngãi giãn cách theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 22-9
(PLO)- Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng chỉ thị 15 với năm đơn vị cấp huyện, các địa phương còn lại theo ở trạng thái bình thường mới.

Tin tức liên quan đến Chỉ thị 15