VN

Covid Nghệ An

Đề xuất tạm dừng làm thẻ căn cước công dân tại TP Vinh
Ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Thị Cẩm Tú ký văn bản số 2429 “Về việc đề xuất tạm dừng làm thẻ căn cước công dân”.