VN

Hoàng Công Lương

Lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình: Để tiếp tục nghề, Hoàng Công Lương ...
Theo vị lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, nếu muốn tiếp tục theo "nghề" thì anh Hoàng Công Lương sẽ phải thực hiện các bước tuyển dụng như những công dân ...

Tin tức liên quan đến Hoàng Công Lương