VN

Irene Red Velvet

3 "trái đắng" đầu tiên Irene phải hứng chịu sau liên hoàn phốt thái ...
Netizen cho rằng đây chính là khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp của Irene nói riêng, Red Velvet nói chung.

Tin tức liên quan đến Irene Red Velvet