VN

Ngày Quốc tế phụ nữ

Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ
Thanh tra) - Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8 3), TP Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, xã hội, nghệ thuật rộn ràng, ý nghĩa.