VN

One Piece 985

One Piece 985: Mục đích triệu tập Tobi Roppo của Kaido
Sau mọi khó khăn thì kế hoạch Onigashima cũng chính thức khởi động, trận chiến quyết định vận mệnh Wano đã bắt đầu. Sau đây là những diễn biến tiếp trong ...