VN

Phạm Nhật Vinh

Sai phạm của ông Phạm Nhật Vinh và trách nhiệm của ông Tất ...
(VNF) - Cơ quan điều tra Công an TP. HCM xác định ông Phạm Nhật Vinh phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí ...

Tin tức liên quan đến Phạm Nhật Vinh