VN

Riot

Đấu Trường Chân Lý: Game thủ tá hỏa vì Morgana bỗng nhiên quá ...
Tuy nhiên Riot quyết định giữ update 'tai nạn' đó ở lại trong Đấu Trường Chân Lý 10.22. Đấu Trường Chân Lý: Game thủ tá hỏa vì Morgana bỗng nhiên quá ...