VN

Tap

3 tập đoàn Mỹ ký thỏa thuận 3 tỷ USD phát triển dự án điện khí LNG ...
Ngày 28/10, Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific Business Forum) lần thứ ba, 3 tập đoàn Delta Offshore Energy, Bechtel ...

Tin tức liên quan đến Tap