VN

Tiêm vaccine Covid-19

TPHCM: Huy động tổng lực, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng ...
Theo phân bổ của Bộ Y tế, trong năm 2021, TPHCM sẽ được phân bổ khoảng 13,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Riêng trong tháng 8/2021, dự kiến ...

Tin tức liên quan đến Tiêm vaccine Covid-19