VN

Trương Thị Mai

Bộ Chính trị phân công Trưởng ban Tổ chức và Trưởng ban Dân ...
Chiều 8.4, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Trưởng ban Tổ chức T.Ư và ...

Tin tức liên quan đến Trương Thị Mai