VN

Triệu chứng của covid

Phòng Covid-19: Ai phải cách ly tại nhà, ai phải cách ly tập trung?
Đối tượng cách ly Covid-19 tại nhà bao gồm: Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần trường hợp nhiễm bệnh, người vừa hết cách tập trung,...

Tin tức liên quan đến Triệu chứng của covid