VN

Vắc-xin COVID-19

Quy trình cấp phép khẩn cấp sử dụng vắc xin Covid-19 ở Mỹ
Hãng dược phải cung cấp dữ liệu của ít nhất 3.000 người ở giai đoạn 3 sau ít nhất 1 tháng tiêm vắc xin Covid-19, các ca dị ứng nghiêm trọng…

Tin tức liên quan đến Vắc-xin COVID-19