VN

Venus

Streamer Hà Tiêu Phu tố bạn gái ngoại tình với Venus
Hà Tiều Phu tố bạn gái lừa dối, cắm sừng mình, mà theo nam streamer này nhận định thì Venus, hỗ trợ của Team Secret chính là người thứ ba!