VN

Vertu

Nhặt điện thoại Vertu trị giá 200 triệu đồng nhưng không trả lại
Người đàn ông đánh mất chiếc điện thoại Vertu mong muốn nhận lại tài sản bị mất và gửi tặng phần quà, nhưng người nhặt được không đồng ý trả.

Tin tức liên quan đến Vertu